Thursday, April 20, 2017

हजामो बार्बरो न्हावी : भाग पाच

https://prezi.com/dcjh2k2btkjj/hammerhead-shark-and-barber-fish/
दुपारची वेळ असते. सकाळी उठल्याउठल्या शार्कच्या अगदी समोरच एक छोट्या माशांचा थवा आलेला असतो. कोणते मासे असतात शार्कलाही माहित नसते. पण तरीही त्याने तो आख्खाच्या आख्खा थवा स्वाहा केलेला असतो. आम खानेसे मतलब, पेड गिननेसे क्या फायदा? असा सूज्ञ विचार शार्कने केलेला असतो. शार्क कसेही दिसत असले तरी तेही सूज्ञपणे विचार करु शकतात हे यावरुन स्पष्ट व्हावे. उपारी एकच्या सुमारास एक सुरमई माशांचा थवा त्याने पाठलाग करुन गिळंगृत केलेला असतो. साहजिकच आता तो पेंगुळलेला असतो. पण दुपारच्या लंचमधले काही अन्नकण  त्याच्या दातात अडकले असतात. कल्ल्याचा एक मोठा तुकडा सडलेला असतो. आणि त्यामुळे त्याला झोप येत नसते.
तिकडून देवदुतासारखा न्हावी मासा येतो. शार्क त्याची वाटच बघत असतो. तो आ वासून न्हावी माशाचे स्वागत करतो. न्हावी मासा बेलाशक त्याच्या उघड्या जबड्यात शिरतो. दातातले अन्नकण साफ करतो. कल्ल्याचा सडलेला भाग फस्त करतो. दुसरीकडे पाठीवर आलेली बुरशीही चाटूनपुसून टाकतो. आणि या शार्कने भरभ्रुन दिलेली दुवा स्विकारुन दुसर्‍या  शार्ककडे निघून जातो.

No comments: